FAQ – často kladené otázky

Co je kalibrace?

Kalibrace je vzájemné porovnání dvou měřících přístrojů a dokumentace tohoto porovnání. Kalibrovaná pipeta se porovnává s referenčním etalonem, v tomto případě s váhami. Váhy jsou navázány na etalony vyššího řádu. Je důležité si uvědomit, že každá pipeta má chybu dávkování, kalibrace Vám řekne jak velkou a s jakou nejistotou kalibrace proběhla.

Ověřují se pipety?

Ne, pipety nejsou stanovená měřidla. Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Mimo téma: od dubna 2023 ověřujeme krevní tonometry. Více informací naleznete na www.overovanitonometru.cz.

Proč pipety kalibrovat?

Základní myšlenkou kalibrace je se ujistit, zda pipetu dávkuje správně, resp. s jakou systematickou a náhodnou chybou. V případě, že se metrologii věnujete více, je dobré si porovnat po sobě jdoucí kalibrační listy a kontrolovat také drift pipety. Z hodnoty driftu je možné odvodit, jak se stav pipety vyvíjí. Kalibrace pipet je dobré svěřit akreditované kalibrační laboratoři, která provádí kalibrace dle ČSN EN ISO 8655-6.

Mám si nechat provést hodnocení kalibrace?

Ano, na kalibračním listu poté zjistíte hodnoty systematické a náhodné chyby pipety a dále, dle objemu, hodnoty povolené systematické a náhodné chyby. Přehledně uvidíte, zda pipeta podmínkám normy vyhovuje či ne. Hodnocení kalibrace provádíme zcela zdarma a toto hodnocení je součástí kalibračního listu.

Jak dlouho kalibrace platí?

Lhůtu kalibrace si musíte určit sami a zavést ji do Vašeho metrologického řádu. Žádná kalibrační laboratoř Vám nemůže určit termín příští kalibrace. Pokud budete plánovat kalibrační interval, zvažte četnost používání pipety, prostředí ve kterém se pipeta používá, účel použití, doporučení výrobce, drifty z kalibračních listů apod. Berte také na vědomí požadavky a doporučení Vašeho dozorového orgánu. Pokud si nejste s určením kalibračního cyklu, ozvěte se nám, rádi Vám poradíme.

Proč od Vás na objednávce potřebujete tolik informací? Jako je název organizace, kontaktní údaje apod.

Protože to vyžaduje norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 podle které jsme akreditováni. Tato norma určuje minimální požadavky na náležitosti na kalibračním listu.

Na každém kalibračním listu musí být uvedeno:

 1. Název a adresa laboratoře, která kalibraci provedla.
 2. Místo provedení kalibrace.
 3. Jednoznačná identifikace kalibračního listu s jasnou identifikací konce kalibračního listu.
 4. Jméno a kontaktní údaje zákazníka.
 5. Identifikace použité metody.
 6. Popis a jednoznačná identifikace kalibrované pipety.
 7. Datum přijetí, datum kalibrace a datum vystavení kalibračního listu.
 8. Prohlášení o tom, že se výsledky kalibrace vztahují pouze ke kalibrované pipetě.
 9. Identifikace osoby, která kalibrační listy uvolnila.
 10. Informace o specifických podmínkách během kalibrace.
 11. Výrok o shodě se specifikacemi.
 12. Hodnota nejistoty kalibrace.
 13. Poznámka o metrologické návaznosti výsledků.

Je na kalibračním listu uvedena nejistota měření?

Ano, na kalibračním listu je uvedena nejistota měření. Postup výpočtu nejistoty měření byl schválen pracovníkem ČIA při poslední návštěvě. Postup výpočtu nejistoty pravidelně aktualizujeme.

Je při hodnocení kalibrace započítána nejistota měření?

Ano, při hodnocení kalibrace je nejistota měření do výsledku započítána. S hodnocením kalibrace pracujeme dle ILAC G-8:2019, odstavec 4.2.2. Pokud si budete přát provést hodnocení kalibrace bez započítání nejistoty měření, napište tuto skutečnost do objednávky. Hodnocení bude provedeno bez započítání nejistoty měření a na kalibračním listu bude uvedeno, že nejistota měření není v hodnocení započítána.

Evidenční číslo/metrologické evidenční číslo/značení pipet. Má být tento údaj na kalibračním listu?

Záleží na Vás. Rádi Vám Vaše interní označení na kalibrační list uvedeme. Většinou opíšeme evidenční číslo přímo z kalibrované pipety nebo jej najdeme na Vámi vypsané objednávce. Toto platí, pokud je pipeta označena unikátním výrobním číslem. Pokud na pipetě není výrobní číslo, ani jiné označení, naopak evidenční číslo přidělit musíme. Na kalibračním listu musí být uvedena jednoznačná identifikace pipety. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a na označení se dohodneme.

Jak často mám pipety kalibrovat?

Dle normy ČSN EN ISO 8566-1:2022 je doporučeno, při plánování četnosti kalibrací nebo kontrol pipet, vycházet z používání pipety, a to hlavně četnost používání, typy dávkovaných kapalin apod.

Dle normy ČSN EN ISO 8566-1:2022 je dopoučeno provádět metrologickou návaznost, a to pomocí kalibrací nebo rutinní kontroly, jednou za 12 měsíců. Rutinní kontrola (mezikalibrační kontrola) by měla být kratší než 12 měsíců.

Hodnoty povolených systematických chyb jsou odvozeny od historické konvence z průmyslových podniků, které se výrobou pipet zabývají.

Jaké faktory mohu zkrátit/prodloužit kalibrační interval?

 • četnost používání
 • počet uživatelů pipety
 • agresivita dávkované kapaliny
 • akceptovatelná systematická a náhodná chyba pipety
 • doporučení výrobce

Mám provádět mezikalibrační kontrolu?

Důležitost nebo četnost provádění mezikalibrační kontroly závisí na používání pipety a také na délce kalibračního cyklu. Pokud máte stanoven cyklus kalibrací na 2 až 3 roky (dle ČSN EN ISO 8566-1:2022 je doporučená četnost kalibrací 12 měsíců), tak Vám mezikalibrační (dále jen MKK) kontrolu doporučujeme. Během MKK je pipeta kompletně rozebrána, vyčištěna, promazána, sestavena, je provedena zkouška těsnosti a nakonec je pipeta zkontrolována na váhách. Získáte informace ohledně systematické a náhodné chybě pipety a také Vám na protokol o MKK napíšeme co vše jsme s pipetou dělali. Více informací o MKK naleznete ZDE. Pokud nemáte s MKK a její četností zkušenosti nevadí, rádi Vám pomůžeme. Vyplňte tento formulář a ozveme se Vám.

Je nějaký jiný způsob jak provádět mezikalibrační kontrolu?

Ano a je poměrně využívaný. Dodávají se graduované špičky o objemu od 10 do 1000 µl. Na špičce jsou vyznačeny jednotlivé objemy. Po nasátí kapaliny do špičky je patrné, zda je pipeta v pořádku, či ne. Je ale důležité si uvědomit, že se jední skutečně o velmi hrubou kontrolu pipet. Špičky na mezikalibrační kontrolu dodáváme. Jedná se o sestavu špiček: 10, 200 a 1000 µl. Na Vaší žádost Vám sdělíme skladové zásoby. Kontaktovat nás můžete ZDE.

Musím po servisu nebo údržbě pipety nechat pipetu kalibrovat?

Ano, je to dle ČSN EN ISO 8655-1 doporučeno. Pokud je prováděna údržba nebo servis, je vhodné provést kalibraci před a po těchto úkonech. Při provádění údržby nebo servisu není možné pouze předpokládat, že nedojde ke změně v metrologických vlastnostech pipety.

Mám hodně pipet a nevím, které na kalibrace poslat………

Tak to není problém, přijdeme, na pipety se podíváme a nabídneme Vám další řešení. Společně vybereme druh kalibrace (akreditované nebo neakreditovaná), servis, údržbu apod.

Jak dlouho kalibrace trvá?

Maximálně 2 dny, ale 90% zakázek odesíláme/rozvážíme následující pracovní den. V případě, že potřebujete provést kalibraci do následujícího pracovního dne, nic nepřiplácíte.

Mám spolu s pipetami poslat/předat špičky?

Dle ČSN EN ISO 8566-1:2022 je doporučeno kalibrace provádět se špičkami, se kterými se v laboratoři běžně pracuje. Pokud chcete provést kalibrace s Vašimi špičkami, tak je, prosím, přibalte k pipetám. Jinak pipety kalibrujeme s pomocí originálních špiček. Na kjalibračním listu vždy uvádíme výrobce špiček a jejich šarži.

Svoz pipet platíme nebo je zdarma?

Svoz pipet je pro Vás zcela zdarma. Po Praze a okolí pipety vyzvedáváme sami a v ostatních lokalitách je vyzvedáváme pomocí vurýrů DPD nebo PPL. Zákazníci z Prahy: svozové/rozvozové dny jsou pondělí a středa. Stačí pipety zabalit do krabičky. Řidič si přiveze vlastní přepravní štítek a pipety odnese. Následující se nám je přiveze. V případě, že máte o svoz zájem, vyplňte datum do elektronické (nebo Vaší) objednávky. Datum svozu je možné si naplánovat na libovolné datum, například za měsíc. My si datum uložíme do systému a řidič si pipety vyzvedne v přesně Vámi uvolené datum.

Musím pipet před odesláním/předáním dekontaminovat?

Nejlépe ano, pipety můžeme kalibrovat pouze, když jsou dekontaminované. Dekontaminaci je nutné i potvrdit na objednávce. Pokud nejste schopni pipety dekontaminovat, prosíme Vás o takovou informaci na naší objednávce, případně emailem. Dekontaminaci provedeme sami. Je zdarma.

Je možné získat množstevní slevu?

Samozřejmě, při větším počtu pipet Vám udělíme příslušnou slevu. Rádi Vám vytvoříme nabídku dle Vašich potřeb. Stačí nás kontaktovat nebo vyplnit tento formulář. Obratem Vás budeme kontaktovat. Ceny Vám upravíme dle Vámi poptávaného množství pipet. Co se týká kvality služeb, nezáleží na tom, jestli u nás kalibrujete 300 nebo 5 pipet. Nenabízíme různé zvýhodněné balíčky, dodatečné služby apod. Každý zákazník je pro nás stejně důležitý a každému se osobně věnujeme.

Kalibrovat hodně pipet je drahé a není tolik důležité…….

Někdy se Vám to tak může zdát. Ovšem je důležité si uvědomit, co vše se může stát, pokud pipeta nepracuje řádně a má, například, chybu 30%….. Během práce to nepoznáte. I když použijete graduované špičky, takovou chybu stejně nepoznáte. Pipetování vzorků je jedna ze základních metod preanalytické fáze. Doporučujeme Vám stav pipet sledovat, nechávat je pravidelně kalibrovat, zaměřit se na mezikalibrační kontrolu (poradíme Vám jak jí provádět sami) a pak jen doufat, že se s ní něco nestane mezi dvěma, po sobě jdoucími, kalibracemi :-).

Pokud potřebujete nějaké další informace, prosím, vyplňte tento formulář a obratem Vás budeme kontaktovat. Děkuji.

Jaroslav Voráček

Manažer kvality kalibrační laboratoře