Mezikalibrační kontrola

Nabízíme Vám provedení mezikalibrační kontroly všech značek pipeta dávkovačů (dále jen zařízení).

Doporučujeme provádět mezikalibrační kontrolu pokud máte nastaven kalibrační cyklus na 2 až 3 roky. Samozřejmě závisí vždy na Vašem rozhodnutí.

Provedení mezikalibrační kontroly slouží jako důkaz technické kontroly zařízení a také jako důkaz metrologické návaznosti.

V protokolu o MKK zjistíte velikost systematické a náhodné chyby. V protokolu je také uvedeno co vše jsme s pipetou dělali.

Pokus si nejste jisti, jak si MKK nastavit, rádi Vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

Popis práce při mezikalibrační kontrole:

  1. kontrola těsnosti
  2. kompletní rozebrání
  3. čištění všech vnitřních i vnějších částí, případně čištění v ultrazvukové lázni
  4. promazání ústrojí
  5. případná výměna “O” kroužku
  6. provedení kontrolního vážení na váhách
  7. v případě nevyhovujících hodnot je provedeno justování
  8. kalibrace pipet, 3×10 hodnot v případě 1-kanálové pipety s variabilním objemem
  9. vystavení protokolu o mezikalibrační kontrole

Mezikalibrační kontroly jsou většinou prováděny do dvou pracovních dnů. MKK není akreditovaný výkon, obdržíte Protokol o mezikalibrační kontrole.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně mezikalibrační kontrole, prosím, vyplňte tento formulář.


Stav některých pipet, které jsme přijali k mezikalibrační kontole:

I takto může vypadat píst pipety. Po kontrolním měření bylo zjištěno, že pipeta dávkovala o 36 µl méně.


Pipeta přijata z důvodu “tuhého” chodu. Písty nalepeny neznámou látkou. Bylo nutné písty vyčistit v ultrazvukové lázni a vyměnit “O” kroužky.


Nutné kompletní čištění a výměna “O” kroužku


Pipeta přijata z důvodu velkého rozptylu dávkovaných objemů. Bylo nutné pipetu kompletně vyčistit a promazat.


Píst kompletně zalepen. Byl i problém jej dostat ven. Po vyčištění v ultrazvukové lázni a následném lapování byl v pořádku.


Pipeta přijata se zadrháváním. Kompletně vyčištěna a promazána. bylo nutné justování objemu.


Znečištění píst, použita ultrazvuková lázeň.


…. bez komentáře 🙂


Ucpaný hrot pipety.


Zanesený válec pipety.


Koroze na pístu a pružině, poškozený “O” kroužek. Proběhla výměna pružiny, čištění a lapování pístu, výměna “O” kroužku, sestavení a kontrola podtlaku.


Absolutně ucpaný spodní díl pipety. Pipeta dávkovala o 28 µl méně.


Nutné kompletní čištění pístu a válce.


Ucpaný hrot pipety, pipeta dávkovala podstatně menší objem.


Vyčištění ucpaného válce pístu. Tento kanál dávkoval o 30 µl méně než ostatní kanály.