Neakreditované kalibrace

Nabízíme Vám také provedení neakreditované kalibrace. Před samotným provedením kalibrace je pipeta kompletně rozebrána a vyčištěna. Po servisu je pipeta kalibrována. Z kalibrace obdržíte kalibrační list, ve kterém jsou uvedeny hodnoty, mimo jiné, systematické a náhodné chyby.

Co je s pipetou prováděno během neakreditované kalibrace:

  1. Je provedena dekontaminace. Dekontaminaci provádíme v přístroji nUVa clean.
  2. Pipeta je kompletně rozebrána, všechny vnitřní i vnější části jsou zkontrolovány.
  3. Všechny díly jsou vyčištěny.
  4. Vnitřní ústrojí je kompletně promazáno a je vyzkoušena jeho funkce.
  5. Pipeta je sestavena a je provedena kompletní kontrola.
  6. Je provedena zkouška podtlaku.
  7. Nakonec je provedena kalibrace na váhách, 3×10 hodnot (v případě pipety s variabilním objemem)

Neakreditované kalibrace nejsou akreditovaný výkon, obdržíte Kalibrační list s hodnotami průměrného objemu pipety, systematické a náhodné chyby.

Více informací Vám rádi sdělíme na tel.: 777 931 801 nebo info@kalibracepipet.cz